Hướng dẫn đổi mật khẩu bong88 trên điện thoại

  • Bước 1. Truy cập m.bong8899.com hoặc m.viva88.com, click "Đăng nhập", nhập tên truy cập và mật khẩu. Click vào nút "Đăng nhập" ở phía dưới tên truy cập và mật khẩu để vào bong8899.com

đổi mật khẩu bong88

  • Bước 2. Màn hình đăng nhập thành công hiển thị "Thiết lập Mât Khẩu Thao tác ngay bây giờ?" Click "Để Sau".

cách đổi mật khẩu bong88

  • Bước 3. Click "Thêm", Click "Cài đặt"

hướng dẫn đổi mật khẩu bong88

  • Bước 4. Click vào dòng Mật khẩu (******), màn hình đổi mật khẩu bong88 hiện ra. Nhập "mật khẩu mới" và "xác nhận mật khẩu mới". Click "OK" để hoàn tất việc đổi mật khẩu bong88

đổi mật khẩu trên bong88

  • Bước 5. đổi mât khẩu bong88 thành công, Click "OK".

đổi mật khẩu bong88 thành công

Hướng dẫn đổi mật khẩu bong88 trên máy tính

hướng dẫn đổi mật khẩu bong88

  • Bước 2. Click vào menu "Cài đặt"

  • Bước 3: Nhập mật khẩu cũ 1 lần, nhập mật khẩu mới 2 lần. Mật khẩu bong88 có độ dài từ 6 đến 10 ký tự gồm chữ số, chữ viết thường, chữ viết hoa. Click nút "Gửi"

đổi mật khẩu bong88

cách đổi mật khẩu trên trang bong88